Lainsäädäntö

Keskeiset alaa, tuotteita ja toimintaa ohjaavat lait ja asetukset on lueteltu seuraavassa. Ajantasaiset määräykset löytyvät Finlex'in ja TUKES'in nettisivuilta.

Tieliikennelaki N:o 729/2018
annettu 10.8.2018

Ajoneuvolaki N:o 1090/2002
annettu 11.12.2002

Ajokorttilaki 386/2011
annettu 29.4.2011

Jätelaki 646/2011
annettu 17.6.2011

Romuajoneuvoasetus N:o 581/2004
annettu 23.6.2004

Nestekaasuasetus N:o 858/2012
annettu 20.12.2012
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2021