Lainsäädäntö

Keskeiset alaa, tuotteita ja toimintaa ohjaavat lait ja asetukset on lueteltu seuraavassa. Ajantasaiset määräykset löytyvät Finlex'in ja TUKES'in nettisivuilta.

Tieliikennelaki N:o 267/1981
annettu 3.4.1981

Ajoneuvolaki N:o 1090/2002
annettu 11.12.2002

Ajokorttiasetus N:o 845/1990
annettu 7.9.1990

Laki jätelain muuttamisesta N:o 452/2004
annettu 4.6.2004

Romuajoneuvoasetus N:o 581/2004
annettu 23.6.2004

Nestekaasuasetus N:o 711/1993
annettu 26.7.1993

Kaasulaitteistot ajoneuvoissa (TUKES)
Nestekaasun käyttö matkailuperävaunuissa ja matkailuautoissa

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2020