Lainsäädäntö

Keskeiset alaa, tuotteita ja toimintaa ohjaavat lait ja asetukset:

Tieliikennelaki N:o 729/2018
annettu 10.8.2018

Ajoneuvolaki 15.1.2021/82
annettu 15.1.2021

Ajokorttilaki 386/2011
annettu 29.4.2011

Jätelaki 646/2011
annettu 17.6.2011

Romuajoneuvoasetus N:o 581/2004
annettu 23.6.2004

Nestekaasuasetus N:o 858/2012
annettu 20.12.2012
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista


Ajantasaiset määräykset löytyvät Finlex'in ja TUKES'in nettisivuilta.

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024