Yhdistyksestä

 

Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT) on matkailuajoneuvoalan toimialajärjestö Suomessa. Vuonna 1974 perustettu yhdistys kokoaa yhteen Suomessa toimivat matkailuajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden/varusteiden valmistajat, jälleenmyyjät ja valtuutetut huoltoliikkeet matkailuajoneuvoihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi ja niiden käytön edistämiseksi.

Vaikuttavaa yhteistyötä!

Yhdistys myös valvoo ja ajaa tasaveroisesti kaikkien jäsenten yhteisiä ja yleisiä etuja kaikissa muissa kysymyksissä paitsi niissä, jotka koskevat työnantajan ja työntekijän välisiä suhteita, sekä kaikin keinoin edistää liikenne- ja käyttöturvallisuutta matkailuajoneuvojen osalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm.
  • valvoo epäkohtia ja puutteita, jotka vaarantavat matkailuajoneuvoalan tervettä kehitystä tehden ao. viranomaisille ja alan muille järjestöille ehdotuksia ja suosituksia epäkohtien korjaamiseksi,
  • suosittelee ja pyrkii valvomaan, että matkailuajoneuvokaupan alalla noudatetaan lojaalia kilpailua ja hyviä kauppiastapoja,
  • tiedottaa alan tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista ja valistaa oikeasta ja turvallisesta käytöstä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä, osallistumalla niihin ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
  • voi laatia matkailuajoneuvoja, niiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä koskevia suosituksia ja saattaa ne myös ao. viranomaisten, erilaisten järjestöjen, vähittäiskauppiaiden, korjaajien ja käyttäjien tietoon,
  • pitää yllä tarpeellista yhteistyötä muihin matkailuajoneuvoista tai niiden käytöstä kiinnostuneisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
  • ryhtyy muihin samantapaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät ja vahvistavat alan kehitystä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

MAT on varsinaisena jäsenenä seuraavissa:

  • Matkailuajoneuvotoimialan eurooppalainen kattojärjestö ECF (European Caravan Federation)
  • CIVD (Caravaning Industry Association)
  • Suomen Yrittäjät toimialajärjestöjäsen

Lisäksi yhdistyksellä on yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia, sekä laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäseneksi?

Lue lisää
Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet


Yhdistyksen Y-tunnus: 0562239-4
Kotipaikka Helsinki
Perustettu 1974

Matkailuajoneuvotuojat ry:n säännöt

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024