Matkailuauto vai matkailuvaunu?

Toimitus
25.3.2021
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

​Matkailuajoneuvon hankintaan kannattaa käyttää aikaa, koska asiaan liittyy monia kysymyksiä joihin on hyvä olla vastaus ennen ostopäätöksen tekemistä.

Ensimmäisen matkailuajoneuvon hankinta on monelle iso asia. Rahallisen panostuksen lisäksi kyse on tutustumisesta uuteen harrastukseen. Moni asia on epäselvä, kysymyksiä on paljon ja hyviä vastauksia monesti vaikea saada. Tässä artikkelissa käsitellään matkailuajoneuvon hankinnan peruskysymyksiä tavoitteena antaa vastauksia, mutta myös asettaa lukijalle mietittäväksi asioita.

Aloita tarpeesta

Matkailuajoneuvon hankintaan liittyvät tarpeet ovat hyvin erilaisia. Lapsiperheet arvostavat eri asioita kuin pariskuntana matkustavat. Eri käyttäjäryhmille on kuitenkin tunnistettavissa paljon myös yhteisiä tarpeita.

Mieti vähintään seuraavia asioita
  • onko käyttö ympärivuotista vai käytätkö vain kesällä
  • liikutko paljon vai oleskeletko mieluummin paikallaan pidempiä aikajaksoja?
  • liikkuisitko matkailuajoneuvolla paljon kaupungeissa vai riittääkö isot väylät siirtymiin?
  • mikä on tilantarve- onko käyttäjiä paljon?
  • kuljetatko mukana matkoilla paljon tavaraa esimerkiksi harrastuksesta johtuen?
  • mieti hankintabudjettia suhteessa tarpeeseen
Kumpi sopii meille?

Oikeata vastausta otsikon kysymykseen ei ole, on vain hyviä arvauksia, joihin löytyy aina poikkeuksia. Vaunu sopii hyvin lapsiperheille ja pidempiä aikoja paikoillaan viihtyville. Vaunussa on yleensä enemmän tilaa, sen voi jättää paikalleen ja tehdä henkilöautolla retkiä ympäristössä tai palata aina omalle tutulle paikalle. Vaunun hankintahinta ja vuotuiset käyttökustannukset ovat selvästi pienemmät kuin matkailuauton. Vetoauton suhteen vaunun hankinta tuo tiettyjä edellytyksiä. Auton on sovelluttava vaunun vetoon muun muassa moottoritehon ja vetokykynsä (vetopaino/vaunun kokonaispaino)

Matkailuauto sopii paljon liikkuville. Matkailuautot ovat sisätiloiltaan yleensä pienempiä kuin vaunut. Perheiden kohdalla on selvitettävä tarkkaan virallisten matkustajapaikkojen lukumäärä. Monessa autossa nukkumapaikkoja on enemmän kuin turvavyöpaikkoja. Yli neljän hengen paikkaluvun matkailuautoissa on selvitettävä ja laskettava tarkkaan auton kokonaispainon (yleensä 3 500 kg) ylittymisriski. Jos 3 500 kg paino ylittyy, on kuljettajalla oltava vähintään C1-ajolupa.

Oma vai vuokrattu?

Paras tapa miettiä omia tarpeita ja tuntemuksia karavaanariharrastukseen on ensin vuokrata matkailuajoneuvo muutaman kerran ja mielellään vielä erilaisella pohjaratkaisulla ja eri ajankohtina. Vuokrauksen aikana muodostuu yleensä hyvä käsitys siitä, millainen oman hankinnan ajoneuvon tulisi olla. Lisäksi vuokrauksen aikana on hyvä mahdollisuus tutustua harrastukseen käytännössä. Oman matkailuajoneuvon hankinta on turvallisemmalla pohjalla, kun on muodostunut käsitys millainen ajoneuvon tulisi olla.

Uusi vai käytetty?

Karavaanariharrastusta aloittavan kannattaa hankkia ensimmäinen oma matkailuajoneuvo käytettynä. Jos omat tarpeet on täysin selvillä ja harrastukseen sitoutuminen on vahva, on uuden ajoneuvon hankinta perusteltua. Matkailuajoneuvon osto kannattaa tehdä järjestäytyneeltä matkailuajoneuvomyyjältä, jolta saa hankintaan liittyvää neuvontaa ja tarkastetun ajoneuvon.

Ilma- vai vesikeskuslämmitys?

Molemmat lämmitysmuodot ovat hyviä. Ilmalämmityksen suurimpia etuja ovat nopea lämmön jakautuminen ajoneuvoa lämmitettäessä. Hyvän ilmalämmityksen kaksi perusasiaa ovat tehokas lämmitin (yli 3 kW) ja lämmityssuulakkeiden riittävä määrä ja niiden oikeat asennuspaikat.

Vesikeskuslämmitys luovuttaa lämmitettäessä hitaammin lämpöä, mutta lämmön jakautuminen on tasaisempaa. Patteriverkoston pituudella auton kokoon nähden on suuri merkitys tasaisen lämmönjakautumisen kannalta.


Artikkelin on alun perin toimittanut Antti Siljamäki

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024