Ajoneuvomatkailu lisää hyvinvointia!

Mika Jokinen
25.5.2021
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin määrä matkailuautoja. Matkailuvaunuja on kappalemääräisesti vielä autojakin enemmän. Siihen on hyvä syy: Harrastus lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja sen taloudellinen merkitys yhteiskunnalle on suuri.

Kotimaan matkailun ja automatkailun kilpailukyvyn parantaminen edellyttää oikeanlaista näkemystä ja hyvien syiden näkemistä. Harrastajien parissa, yrityksissä, kunnissa, päättäjissä, jne. On tärkeää, että matkailuajoneuvojen käyttö nähdään ympäristöystävällisenä lomailumuotona, jolloin merkittävä matkailutulo jää Suomeen. Nyt jos koskaan se on erittäin ajankohtaista! Mahdollisuus harrastaa ajoneuvomatkailua nyt ja tulevaisuudessa tulee turvata kaikin keinoin.

Hyviä rekisteröintitilastojen kasvuprosentteja on aina mukavaa kertoa, mutta paljon sitä tärkeämpää on ymmärtää syyt niiden takana.

Hyvinvointia ihmisille ja elämyksiä perheille

Karavaani-harrastus lisää ihmisten hyvinvointia. Kysy keneltä vaan karavaanarilta!
Hyvät ja turvalliset matkailuajoneuvot tekevät sen mahdolliseksi – tarjoavat mahdollisuuden päästä harrastamaan, näkemään, kokemaan ja esimerkiksi tapaamaan ystäviä. Liikkuva koti on aina siellä missä sinäkin.

Kuluttajien tietoisuus matkustamisen vaikutuksista ympäristöön ja yleinen ympäristötietoisuus ovat viime vuosina lisääntyneet. Lomailusta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä halutaan pienentää ja monet perheet ovat siirtyneet lentämisestä ajoneuvomatkailuun. Kotimaanmatkailun arvostus on kasvamassa ja se myös lisää matkailuajoneuvojen kysyntää. Lisäksi uusi sukupolvi on löytänyt harrastuksen.

10 hyvää syytä:
  1. Matkustamalla maata pitkin näet enemmän
  2. Voit ajaa minne haluat ja majoittua missä haluat
  3. Turvallinen tapa liikkua myös korona-aikaan
  4. Et ole riippuvainen aikatauluista
  5. Lomamatkat, harrastukset, vierailut – kaikki onnistuu!
  6. Ruokailu, suihku, nukkuminen ja vessassa käynti hoituvat omassa rytmissä
  7. Säästät majoituksen lisäksi myös ruokailukuluissa
  8. Lapset ihastuvat liikkuvaan kotiin
  9. Jokaiselle löytyy oikea ratkaisu eri elämänvaiheisiin
  10. Mahdollisuus harrastaa ympäri vuoden

Kotimaanmatkailulla on suuri taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys
Tutustuminen omaan maahan, kansaan ja luontoon ovat osa identiteettiämme ja sivistystämme. Siksi on tärkeää, että liikkumismahdollisuuksia ja palveluja ylläpidetään ja kehitetään. Korona viimeistään on avannut monien silmät kotimaanmatkailun hienoista mahdollisuuksista. Jos käsityksesi kotimaanmatkailusta on edelleen 70-luvulta peräisin, kannattaa ravistaa pölyt silmistä. Saatat edelleen löytää sen retropaikankin, mutta paljon on tullut uutta! Ja matkailuajoneuvot tarjoavat usein monen tähden olot!

Hyvinvointia myös yrityksille ja koko yhteiskunnalle

Elinvoimaiset ja kilpailukykyiset yritykset ovat korkean työllisyysasteen edellytys
Matkailuajoneuvoala tukee yrittäjyyttä ja luo työtä. Toimiala työllistää suuren joukon ihmisiä ja sen vaikutus kotimaan matkailuun ja koko matkailualaan on merkittävä, myös välillisesti.

Toimialan liikevaihto oli vuonna 2019 arviolta 255 M€ ja työllisyysvaikutus noin 275 henkilötyövuotta. Matkailuajoneuvojen myynnistä, tarvikekaupasta ja huoltotoimista, sekä niiden käyttämisestä matkailuun kertyy valtiolle vuositasolla noin 90 M€:n verokertymä.

Vuonna 2020 uusien matkailuautojen vuosimyynnillä kertyi runsaat 31 M€ arvonlisäveroja (keskihintana 70.500 €). Uusien matkailuvaunujen myynnistä kertyi lisäksi 6,3 M€:n arvonlisäveromäärä (keskihintana 31.000 €). Polttoaineveroina Suomen matkailuautokanta tuottaa vuositasolla noin 30 M€. Ajoneuvo- ja käyttövoimaverokertymäksi arvioimme 18 M€, joka perustuu 60 000 matkailuauton 150 päivän (5 kk) käyttöön vuodessa ja 2,05 euron päivähintaan. Vakuutusmaksuveroa kertyy matkailuautojen vakuuttamisesta noin 6,3 M€, joka perustuu 60 000 matkailuauton 150 päivän (5 kk) käyttöön vuodessa ja 0,70 euron päivähintaan. Matkailuajoneuvojen käyttöön liittyvien pakollisten verojen lisäksi toimialan maksamat yhteisö- ja ansiotuloverot sekä työllistämisvaikutukset ovat merkittäviä.

On tärkeää, että matkailuautoihin kohdistuvat yritystuet pysyvät ennallaan!

Yritystuet mahdollistavat toimialan tuottaman nykyisen verokertymän ja hyvän työllisyysvaikutuksen, harrastamisen mahdollisuudesta puhumattakaan!

Ruotsissa vuosina 2018 ja 2019 sekä Tanskassa aiemmin tehdyt verotuksen kiristykset ovat aiheuttaneet Ruotsissa matkailuautojen myynnin voimakkaan laskun (vuonna 2019 -42,4 %), jolla on ollut selvä negatiivinen vaikutus myös toimialan työllistämiskykyyn.  Matkailuautojen myynnin romahdus vaikuttaisi erittäin merkittävästi toimialan yritysten liikevaihdon laskuun ja työllistämismahdollisuuksiin sekä aiheuttaisi suuria taloudellisia vaikeuksia yrityksille ja niiden henkilöstölle suoraan ja välillisesti. Ja mikä tärkeintä, sillä olisi vaikutusta ihmisten mahdollisuuteen harrastaa – kaikki alan harrastajat tekevät toimialan kehittymisen mahdolliseksi!

Kuluttajilta perittäviä liikenteen veroja ja veroluonteisia maksuja tulee pyrkiä laskemaan nykyisestä tasosta. Uhkakuvia voidaan hälventää, kun yhteiskunta osoittaa riittävää joustoa ja tukia sekä yritystoimintaan, että matkailuajoneuvon hankintaan, omistamiseen ja käyttöön.

Luodaan yhdessä edellytykset sille, että  matkailuajoneuvojen käyttö on tulevaisuudessakin sekä mielekästä, että mahdollista!

Suomessa oli 31.12.2020 rekisterissä 126 916 matkailuajoneuvoa, 47,8 % matkailuautoja ja 52,2 % matkailuvaunuja. Matkailuajoneuvokannan kehitys on osoittanut jatkuvaa nousua. Vuodesta 1987 kasvua on liki 273 %

Matkailuautoja oli rekisterissä vuoden 2020 loppussa 60 668 kpl. Suomessa on jokaista 10 000 asukasta kohden 106 matkailuautoa. Määrä on koko Euroopan suurin. Määrän kasvuun ovat viime vuosina vaikuttaneet kotimaanmatkailun ja automatkailun suosion lisääntyminen. Toisin kun joku saattaa kuvitella, matkailuautoilu onkin ympäristön näkökulmasta yksi parhaista ja ympäristöystävällisimmistä vaihtoehdoista lomailla. Vaikka matkailuautojen päästöt ovat hieman muita autoja suuremmat, ympäristön kannalta lomailumuotona se on yksi parhaista vaihtoehdoista. Viikon matkailuautoloma aiheuttaa yhteensä runsaat 300 kg:n hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden. Se on vähemmän, kuin mitä tyypillinen suurkaupunkiloma aiheuttaa. Matkailuautoa ei tule nähdä vain kuljetusvälineenä.

Matkailuvaunuja oli rekisterissä vuoden 2020 lopussa 66 248 kpl. Kanta on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016 ja kokonaismäärän ennakoidaan lähivuosina yhä kasvavan. Määrän kasvuun ovat myös matkailuvaunuissa vaikuttaneet kotimaan matkailun suosion lisääntymisen lisäksi uudet matkailuvaunuharrastuksen löytäneet perheet. Moni perhe on viimeisen parin vuoden aikana löytäneet harrastuksen hienoudet. Suuri osa matkailuvaunuista on aktiivisessa käytössä – osa kesäaikaan ja osa läpi koko vuoden. Matkailuvaunuja käytetään paljon kotimaanmatkailuun ja erilaisten harrastusten tukikohtina – talvisin talviasuttavien matkailuvaunujen osalta myös lomapaikkoina. Matkailuvaunu on usein matkailuautoa edullisempi vaihtoehto ja vetoautona voi käyttää perheen jo olemassa olevaa autoa. Matkailuvaunun kokonaiskustannukset ovat matkailuautoon verrattuna pienemmät ja matkailuvaunu tarjoaakin monille perheille oivan mahdollisuuden päästä hienon harrastuksen pariin.

Lisätietoja:

Mika Jokinen
toiminnanjohtaja
Matkailuajoneuvotuojat ry 

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024