Matkailuajoneuvoala muutoksen edessä

Mika Jokinen
4.7.2023
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Matkailuajoneuvot ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä hyvään suuntaan. Niiden monipuolisuus, varustelumahdollisuudet, omavaraisuus ja mukavuus ovat kasvaneet samalla, kuin harrastajien määrä on lisääntynyt. Uudenlaiset asiakasryhmät ja matkailuajoneuvojen käyttötavat luovat toimialalle uutta ja kasvavaa kiinnostusta.

Isossa kuvassa ajoneuvojen käyttöominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet pitkään melko samanlaisina. Nyt ajoneuvojen tarjonta on muutoksen edessä, sillä toimialalle on saatu paljon uusia matkailuajoneuvojen käyttäjiä uusine tarpeineen. Kysyntä ja odotukset muuttuvat.

Kysyntä monipuolistuu

Suomi on Euroopan tasolla väkiluvultaan pienehkö maa, mutta matkailuautojen määrä Suomessa per 10 000 asukasta kohden on Euroopan suurin. Kaikkiaan matkailuajoneuvokanta on Suomessa suurempi kuin koskaan. Vuoden 2022 lopussa rekisterissä oli 130 680 matkailuajoneuvoa ja kanta on kasvanut tasaisesti vuosikaudet. Lisäksi monet käyttävät matkailuun sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät virallisesti ole matkailuajoneuvoja. Monet tekevät ajoneuvoista itselleen liikkuvia koteja ja Vanlife-ilmiö voimistuu edelleen. Monet myös asuvat matkailuajoneuvoissa pidemmän aikaa tai statuksella ”toistaiseksi”. Elintapa-karavaanareita onkin yhä enemmän ja Autonomadismi nostaa päätään.

Toimialalla on reagoitu kuluttajien tarpeisiin ja monipuolistuvaan kysyntään. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset ”Urban-luokan” ajoneuvot, jotka venyttävät matkailuajoneuvon käsitettä kohti uusia tuulia. Tällä hetkellä moni jakaa matkailuajoneuvot varsinaisiin täysiverisiin matkailuautoihin ja -vaunuihin, retkeilyautoihin, sekä monikäyttöajoneuvoihin erilaisine lisävarusteineen (esim. yöpymisteltat ajoneuvon katolla tai auton jatkeena). Silti joku saattaa käyttää päiväretkeilyautoaan pitkiinkin matkoihin – juuri tämä käyttäjien monipuolistuva kysyntä ja toiminta haastavat toimialaa luoden samalla aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Myös omien ajoneuvojen rakenteluun on tulossa uudenlaisia rakentamista helpottavia ratkaisuja, esim. modulaarisia rakenteita. Toimialla on tahtoa kehittyä ja vastata kuluttajien odotuksiin.

Eri elämänvaiheissa olevat matkailuajoneuvojen käyttäjät haluavat, että ajoneuvot ja niiden oheen luodut palvelut vastaavat juuri heidän odotuksiinsa, helposti ja nyt.

Esimerkiksi vuokraus-, huolto- ja leirintäpalveluiden tulee toimia ja kehittyä odotusten kasvaessa. Lisääntyvä ympärivuotinen ajoneuvojen käyttö lisää myös ympärivuotisten palveluiden kysyntää. Osa harrastajista kaipaa edullisia ja välttämättömiä peruspalveluita, osa premium-palveluita – osa tilanteen mukaan.

Asiakkaiden käyttäytymistä on entistä vaikeampi tunnistaa ja ennustaa – tarve sille on kuitenkin suuri. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin voimme tarjota heille odotusten mukaisia ratkaisuja. Matkailuajoneuvon yksityisleasing, vuokraus ja osaomistaminen lisääntyvät perinteisen ajoneuvon omistamisen rinnalla. Monipuolistuminen leimaa vahvasti kysyntää ja tarjontaa.

Matkailuajoneuvoalan on tärkeää tulevaisuudessa yhä paremmin helpottaa ajoneuvojen käyttöä ja toteuttaa esteetöntä harrastamista mukaan lukien erilaiset oheispalvelut.

Yhä useampi caravan-harrastaja on eläkeikäinen ja monesti jo kokenut alan harrastaja. Samaan aikaan harrastus kerää yhä nuorempia uusia harrastajia, joilla on uudenlaisia odotuksia ja tarpeita. Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita caravan-harrastuksesta ja alasta. Toimialalla nähdäänkin polarisaatiota, jonka vuoksi konsepteja tulee kehittää erilaisiin tarpeisiin.

On tärkeää tunnistaa erilaisten kohderyhmien käyttötarve ajoneuvoille ja mitä hyötyä niistä heille voi olla. Ajoneuvojen käytön tulee olla helppoa, jotta madalletaan myös uusien ja satunnaisten käyttäjien kiinnostusta caravan-harrastusta kohtaan. Uudet asiakkaat uusine odotuksineen ohjaavat matkailuajoneuvojen valmistajia viemään tuotekehitystään uuteen suuntaan. Jos toimiala ei sitä tee, sen tekee joku toinen: entistä parempaa ja fiksumpaa. Lisäsi yhä useampi kuluttaja tekee valintojaan sen perusteella, miten hyvin tuotteen valmistaja ja/tai myyjäyritys huolehtii ympäristöstä ja vastuullisuudesta. Moni asia, joka on aiemmin ollut sääntelyn myötä ohjaavaa ja vapaaehtoista, muuttuu tulevaisuudessa pakolliseksi. Usein se tarkoittaa kuluttajan näkökulmasta hyviä asioita.

Toimialan ja matkailumuodon kokonaisekologisuudesta on tulevaisuudessa osattava kertoa entistä selkeämmin ja huomattavasti nykyistä enemmän. Esimerkiksi etätyön tekeminen matkailuajoneuvosta käsin nähdään yhä useammin arkisena mahdollisuutena, ei vain tulevaisuuden haavekuvana. Miksi aina tehdä vanhan kaavan mukaisesti, jos työn voi tehdä toisella puolella Suomea tai vaikkapa Euroopan lämmössä? Vapaus liikkua tuo vaihtelua.

Markkinasignaalit ennustavat hyvää, mutta haasteitakin on

Kuluttajien luottamus on edelleen poikkeuksellisen alhaalla. Se vaikuttaa siihen, ollaanko valmiita tekemään suurempia hankintapäätöksiä vai lykätäänkö niitä tulevaisuuteen. Korkea inflaatio heikentää ostovoimaa, ja kotitaloudet varautuvat vaikeimpiin aikoihin säästämällä. Reaalitalouteen vaikuttavat eri toimialojen haasteet.

Suomessa työllisyystilanne on taloustilanteeseen nähden kuitenkin korkealla ja talous on elpynyt koronaviruspandemian jälkeen ennakoitua nopeammin. Taantuvan talouden odotetaan jäävän lyhytaikaiseksi.

Uusien matkailuajoneuvojen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Lisäksi korkojen nousu ja rahoituskustannukset haastavat kannattavaa kauppaa. Uusien matkailuajoneuvojen myynti ei ole koko totuus toimialla, mutta se heijastelee toimialan menestystä ja tilannetta. Vilkas käytettyjen ajoneuvojen kauppa tuo monille toimialan yrityksille helpotusta.

Matkailuajoneuvoalan odotetaan kasvavan koko Euroopassa – tästä on alan ammattilaisten keskuudessa vahva yhteinen näkemys. Toimialalle ennustetaan vahvaa menestystä tulevaisuudessa.

”Yrityksen vastuullinen toiminta ei lähitulevaisuudessa ole pelkästään kilpailutekijä, se on edellytys päästä ylipäätään osallistumaan kilpailuun” – Tom Sågbom

Digitalisaatio voi tuoda isojakin muutoksia toimialalle ja jakelutiet tehtailta kuluttajille voivat muuttua. Muutostilanteissa on tärkeää säilyttää hyvä kohtaamisen laatu ja jälkimarkkinoiden vaivaton toiminta. Asiakassuhteiden ja niiden lujittamisen merkitys nähdään suurena. Myös käyttövoimakehitys, energian hinta ja vihreä siirtymä vaikuttavat merkittävästi toimialan tulevaisuuteen. Kehitystä johtavat tällä hetkellä suurten volyymien toimijat.

Uusien matkailuautojen ja -vaunujen saatavuus paranee ja markkinoille tulee uudenlaisia ratkaisuja. Hyvin analysoituun asiakastarpeeseen toteutetut selkeät ratkaisut ja valikoimat vastaavat parhaiten markkinoiden odotuksiin. Suomessa kevyemmille ja edullisemmille matkailuajoneuvoille on Euroopan tapaan kasvavaa kysyntää. Niin on myös premium-luokan ajoneuvoille.

Kasvava kysyntä ja uudet harrastajat luovat toimialalle pohjaa menestyä myös tulevaisuudessa. Matkailuajoneuvojen käyttäjät tietävät: Caravan-harrastus lisää hyvinvointia.

Matkailuajoneuvojen ensirekisteröinnit Suomessa, tammi-kesäkuu 2023

Suomessa on ensirekisteröity kesäkuun loppuun mennessä 968 tehdasvalmisteista matkailuajoneuvoa (vuonna 2022 1248 kpl). Matkailuautoja on rekisteröity 584 kpl, matkailuvaunuja 384 kpl. Kotimaisia mökki- ja saunavaunuja on rekisteröity 109 kpl.

Lisätietoa ensirekisteröinneistä

Hyvää kesää, tervetuloa kaupoille!

Etsitään yhdessä sinulle sopivin matkailuajoneuvo

Lisätietoa:

Matkailuajoneuvotuojat ry
Tom Sågbom, puheenjohtaja, puh. 050 544 6409‬,
Mika Jokinen, toiminnanjohtaja, puh. 045 189 1839,

Kuva: Hobby

Kuvagalleria

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024