Matkailuajoneuvokanta Suomessa suurempi kuin koskaan aikaisemmin!

Mika Jokinen
19.1.2024
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

TIEDOTE 19.1.2024

Matkailuajoneuvokanta Suomessa kasvoi edelleen vuonna 2023. Se on nyt suurempi, kuin koskaan aikaisemmin. 31.12.2023 rekisterissä oli 131 267 matkailuajoneuvoa, joista 50,1 % oli matkailuautoja ja 49,9 % matkailuvaunuja. Ensimmäisen kerran matkailuautojen määrä ylitti matkailuvaunujen määrän – tosin vain niukasti 165 ajoneuvolla. Suomessa matkailuautojen määrä 10 000 asukasta kohden on ollut jo useamman vuoden Euroopan suurin. (Lähde: Caravaning Industry Association CIVD)

Vuosi 2023 matkailuajoneuvoalalla

Vuonna 2023 Suomessa ensirekisteröitiin lähes 1 800 uutta tehdasvalmisteista matkailuajoneuvoa, joista matkailuautoja oli 60 % ja matkailuvaunuja 40 %. Matkailuautoissa suosituin korityyppi oli puoli-integroitu 50 %:n osuudellaan. Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen osuus kaikista matkailuajoneuvoista kasvoi vuodessa 37 %:iin (kasvua 5,4 %). Niiden ensirekisteröintien määrä kasvoi vuodessa 13 %.

Loppuvuotta kohden kuluttajien luottamus vahvistui ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta edellisvuodesta jäätiin jälkeen vain vajaat 7 %. Käytettyjen matkailuajoneuvojen kauppa on lisäksi ollut vilkasta tuoden toimialalle lisää volyymia. Lisäksi kotimaisia tehdasvalmisteisia vaunumökkejä ja -saunoja rekisteröitiin Suomeen 206 kpl. Korona-ajan suuri kiinnostus caravan-harrastusta ja matkailuajoneuvoja kohtaan, sekä uusien harrastajien määrä antaa vahvaa tukea toimialan kasvuun myös tästä eteenpäin. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät!

Matkailuautot

Vuonna 2023 tehdasvalmisteisia matkailuautoja ensirekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 29 eri merkiltä, joista suosituimpia olivat Sunlight, Adria, Challenger, Dethleffs, Weinsberg, Pössl, Hymer, Carado, Bürstner, Sun Living ja Hobby. Tarjolla oleva koko valikoima tarjosi jälleen valtava määrän erilaisia pohjaratkaisuja ja varustelutasoja. Integroitujen matkailuautojen osuus kaikista ensirekisteröidyistä matkailuautoista pieneni ja retkeilyautojen osuus kasvoi.

Matkailuvaunut

Vuonna 2023 matkailuvaunuja ensirekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 19 merkiltä, joista suosituimmat olivat Hobby, Adria, Dethleffs, Kabe, Knaus,Weinsberg, Poksi, Polar, Tomplan ja Fendt.

Matkailuautoissa ja -vaunuissa oli tarjolla suuri määrä erilaisia pohja- ja varusteluratkaisuja.

www.liikkuvakoti.fi/rekisteroinnit/

Trendikästä & kiinnostavaa!

Harrastajien määrä on edelleen kasvussa ja toimiala on saanut uusia ihmisiä mukaan matkailuajoneuvojen pariin. Eikä vain harrastamaan, vaan elämään arkea, jossa caravan on luonnollinen osa jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi etätyön tekeminen matkailuajoneuvosta käsin nähdään yhä useammin arkisena mahdollisuutena, ei vain tulevaisuuden haavekuvana.

Yhä useampi matkailuajoneuvon käyttäjä on kokenut alan harrastaja. Liikkumisen vapaus houkuttelee mukaan myös nuoria, joilla on uudenlaisia odotuksia ja tarpeita. Yksilökeskeisyys ja monimuotoisuus lisääntyvät. Omatoimi- ja elämysmatkailu kiinnostaa yhä enemmän ja erilaisia matkakertomuksia halutaan katsoa ja lukea yhä enemmän – halutaan vinkkejä ja samaistumispintaa omaan elämään. Yhä useammat tekevät ajoneuvoista liikkuvia koteja. Matkailuajoneuvoilla liikkuminen ja niiden parissa harrastaminen ja eläminen on trendikästä ja kiinnostavaa.

Asiakassuhteiden ja niiden lujittamisen merkitys nähdään suurena. Mitä paremmin toimialalla tunnetaan asiakkaat, sitä paremmin heille voidaan tarjota heidän odotustensa mukaisia ratkaisuja. Monimuotoistuminen tekee caravan-toimialasta yhä kiinnostavamman ja kasvavan!

Monenlaisia ajoneuvoja ja palveluita


Ajoneuvomatkailu on trendikästä ja matkailuajoneuvojen tarjonta monipuolistuu erilaisten harrastajien ja kysynnän kasvun myötä. Monimuotoisuus leimaa caravan-toimialaa.

Ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön on yhä enemmän vaihtoehtoja.  Yksityisleasing (vuonna 2023 liki 4 %), vuokraus ja osaomistaminen lisääntyvät perinteisen ajoneuvon omistamisen rinnalla. Osa kuluttajista kaipaa edullisia ja välttämättömiä peruspalveluita, osa premium-palveluita – osa tilanteen mukaan. Hinta ei aina ohjaa valintoja. Ajoneuvojen ja niiden oheen luotujen palvelujen odotetaan vastaavan helposti odotuksiin eri elämäntilanteissa.

Kuluttajien muuttuva kysyntä ja toiminta haastavat toimialaa luoden samalla uudenlaisia mahdollisuuksia. Ajoneuvojen lisääntyvä ympärivuotinen käyttö tarjoaa erilaisia elämyksiä. ”Tuunaus” ja yksilöllistäminen ovat kasvussa – myös uusiin ajoneuvoihin.

Ajoneuvojen käytön tulee olla helppoa, jotta madalletaan myös uusien ja satunnaisten käyttäjien kiinnostusta caravan-harrastusta kohtaan. Uudet asiakkaat uusine odotuksineen ohjaavat matkailuajoneuvojen valmistajia viemään tuotekehitystään uuteen suuntaan. Jos toimiala ei sitä tee, sen tekee joku toinen.

Moni asia, joka on aiemmin ollut sääntelyn myötä ohjaavaa ja vapaaehtoista, muuttuu tulevaisuudessa pakolliseksi. Usein se tarkoittaa kuluttajan näkökulmasta hyviä asioita. Hyvin analysoituun asiakastarpeeseen toteutetut selkeät ratkaisut ja valikoimat vastaavat parhaiten markkinoiden odotuksiin. Tavoitteena on hyvä laatu ja jälkimarkkinoiden helppous. Vuokraus-, huolto- ja matkailupalveluiden tulee toimia ja kehittyä odotusten kasvaessa ja monimuotoistuessa. Lisääntyvä ympärivuotinen ajoneuvojen käyttö lisää tarvetta myös ympärivuotisille palveluille, jopa 24/7.

Matkailuajoneuvoista ja varusteista löytyy erityispiirteitä eri tarpeisiin – on se sitten metsästystä ja kalastusta, luonnossa vaeltamista, golffailua, agilityä tai vaikkapa irtiottoa arjesta pidemmän loman äärellä Välimeren lämmössä. Omatoimi- ja elämysmatkailu kiinnostavat. Matkailuajoneuvojen kanssa halutaan kokea liikkumisen vapautta. Van life ja autonomadismi kiinnostavat yhä enemmän. Liikkumisen vapautta arvostetaan.

Oma matkailuajoneuvo koetaan liikkuvaksi kodiksi, joka on mukavaa sisustaa ja varustaa oman maun mukaan. Kaikki tulee mukavasti mukana omassa aikataulussa. Samaan aikaan matkailuajoneuvojen vuokraustoiminta on selvässä kasvussa tarjoten hienoja mahdollisuuksia niin koti- kuin ulkomailla kokea liikkumisen vapautta. Vuokraus toimii usein kipinänä myös oman ajoneuvon hankintaan. Säästöjen ohella monipuoliset rahoitusvaihtoehdot ja edelleen maltillinen korkotaso mahdollistavat oman unelman toteuttamisen. Ajoneuvo on usein iso investointi. Se on usein iso investointi myös hyvinvointiin.

Toimialalla nähdään, että digitalisaatio voi tuoda isoja muutoksia ja jakelutiet tehtailta kuluttajille voivat muuttua. ”Urban-luokan” ajoneuvot venyttävät käsitettä matkailuajoneuvo. Ne myös tuovat toimialalle uusia toimijoita ja voivat haastaa perinteiset jakelutiet. Lisäksi on monenlaisia monikäyttöajoneuvoja erilaisine lisävarusteineen (esim. yöpymisteltat ajoneuvon katolla tai auton jatkeena). Omien ajoneuvojen rakenteluun on tulossa uudenlaisia rakentamista helpottavia ratkaisuja, esim. modulaarisia rakenteita tai lisävarusteita (asennus esimerkiksi kiskoille).

Käyttövoimakehitys, energian hinta ja vihreä siirtymä vaikuttavat merkittävästi toimialan tulevaisuuteen. Kehitystä johtavat tällä hetkellä suurten volyymien toimijat. Uusien matkailuautojen ja -vaunujen saatavuus paranee ja markkinat monimuotoistuvat. Suomessa kevyemmille ja edullisemmille matkailuajoneuvoille on Euroopan tapaan kasvavaa kysyntää. Niin on myös premium-luokan ajoneuvoille (polarisaatio). Markkinasignaalit ennustavat tulevaisuudelle hyvää.

Kuulumisia Euroopasta ja Saksasta

Kuluneen 15 vuoden aikana toimiala on kokenut Euroopassa poikkeuksellisen ennätyksellisen kasvun, joka huipentui vuoden 2021 huippulukuihin. Vuonna 2022 markkina rauhoittui ja Euroopassa markkina laski noin 20 %. Euroopassa ollaan palattu pandemiaa edeltävälle tasolle. 

Kiinnostus matkailuajoneuvoja kohtaan on korkea kaikkialla Euroopassa ja alan odotetaan edelleen kasvavan koko Euroopassa. Vuonna 2023 tehtiin jälleen  yli 200 000 ensirekisteröintiä Euroopan markkinoilla (Lähde: Caravaning Industry Association CIVD). Caravan-harrastus on enemmän kuin pitkän aikavälin lomatrendi; se on kehittynyt tärkeäksi matkailu- ja taloustekijäksi ja kasvu jatkuu. Myös vuokraustoiminnan näkymät ovat hyvät.

Saksassa valmistettiin vuonna 2023 yli 133 000 matkailuajoneuvoa. Tuotanto pysyi ennallaan ja vientiluvut laskivat hieman. Pandemian jälkeen markkinat ovat normalisoituneet toimialan odotusten mukaisesti. Vuonna 2023 Saksassa ensirekisteröitiin 90 365 matkailuajoneuvoa: 68 469 matkailuautoa ja 21 896 matkailuvaunua. Saksassa toimialan liikevaihto oli vuonna 2023 yli 15 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi noin 8,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Toimiala on tuonut Saksan taloudelle vuotuisena tulona yli 18 miljardia euroa (Lähde: Caravaning Industry Association CIVD).

Ala pyrkii rekrytoimaan lisää ammattitaitoista työvoimaa, sillä ammattitaitoisen työvoiman kysyntä on suurta. Toimiala keskittyy ennakoiviin toimiin houkutellakseen potentiaalisia työntekijöitä monipuoliselle caravan-alalle. Saksassa toteutetaan ensimmäinen toimialakohtainen ammatillinen koulutus (vrt. Suomessa MAT & Keuda: Caravan-asentaja -koulutus).

Matkailuajoneuvotuojat ry täyttää 50 vuotta

Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT) on matkailuajoneuvoalan toimialajärjestö Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 1974 ja sen jäsenet tulevat Suomesta ja eri puolilta Eurooppaa. Yhdistys kokoaa yhteen Suomessa toimivat matkailuajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden/varusteiden valmistajat, jälleenmyyjät ja valtuutetut huoltoliikkeet toimialaan liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi ja matkailuajoneuvojen käytön edistämiseksi. Visiona on tehdä matkailuajoneuvojen parissa yrittämisestä ja harrastamisesta parasta mahdollista Suomessa – vahvassa verkostossa eri sidosryhmien kanssa.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n 50v-juhlavuoden teemana on ”MENESTYS”.  Yhdistys käynnistää juhlavuoden vieton 21.3.2024 Mobilian Reissun päällä -näyttelyn avajaisissa huipentuen Caravan Business Forumiin marraskuussa. Juhlavuoden vietosta kerromme myöhemmin lisää.

Tule kokemaan liikkumisen vapaus

Helsingin Caravan 2024 -messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 19. – 21.1.2024 klo 10-18 Helsingin Messukeskuksessa samaan aikaan matkailukohteita kotimaassa ja ulkomailla laajasti esittelevien Matkamessujen kanssa. Caravan-messuilla esitellään satoja uusia matkailuajoneuvoja.

Molempiin tapahtumiin pääsee tutustumaan samalla pääsylipulla. Helsingin Messukeskus järjestää Caravan-messut yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat ry:n (MAT) kanssa.

Tervetuloa Caravan-messuille

www.caravanmessut.fi


Lisätietoja:

Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT), toiminnanjohtaja Mika Jokinen
puh. 045 189 1839,

Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto
puh. 050 376 0804,

#caravanmessut2024

Artikkelikuva: Sunlight

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024