Myyntivuosi alkoi reippaasti

Antti Siljamäki
3.2.2020
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Matkailuajoneuvokaupan tammikuun ensirekisteröinnit olivat 19,3 % suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia ajoneuvoja rekisteröitiin yhteensä 136 kpl, joka on 22 kpl edellisvuotta enemmän.

Tehdasvalmisteisia matkailuautoja ensirekisteröitiin tammikuussa 96 kpl, joka oli 18 kpl (23 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen osuus ensirekisteröidyistä tehdasvalmisteisista matkailuautoista oli 29 %.

Matkailuvaunumyynti kasvoi yli 11 %

Matkailuvaunuja merkittiin rekisteriin 40 kpl, joka on 4 kpl enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Tammikuun hyviin myyntimääriin vaikuttivat Helsingissä pidetyt Caravan 2020-messut sekä jäsenliikkeittemme omat näyttelyt ennen ja jälkeen Helsingin messujen. Alkaneesta keväästä voidaan odottaa myynnillisesti hyvää.

”Liikkuvakoti – matkusta maailmalle maata pitkin- näet enemmän”

>>Yhteenveto 1/2020

Lisätietoja:

Antti Siljamäki
Toiminnanjohtaja
Matkailuajoneuvotuojat ry
puh. 050 365 8352

www.liikkuvakoti.fi

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024