Sitä saa mitä on tilattu

Antti Siljamäki
14.1.2020
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Matkailuajoneuvojen myynti on sujunut nousujohteisesti neljän vuoden ajan. Myynnin veturina ovat olleet matkailuautot, joiden myynti on ollut kasvu-uralla jo viisi vuotta. Matkailuvaunujenkin myynti on saatu viimeisen kahden vuoden aikana positiivisille luvuille. Tässä artikkelissa keskityn uusien tehdasvalmisteisten matkailuautojen myyntilukujen sisältöihin ja miten ostokäyttäytyminen on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Myynninkehitys hyvä

Tehdasvalmisteisten matkailuautojen myynti on kasvoi vuonna 2019 14 %. Vuonna 2018 kasvu oli 12 %. Suomessa pakettiauton koriin tehtyjen verottomien matkailuautojen myynti sen sijaan laski reilut 6 %. Suurin syy tähän kehitykseen lienee 1.7.2018 voimaan tullut autoverolaki, jossa näiden ajoneuvojen verottomuuden ehtoja täsmennettiin muun muassa minimipainon ja varustelun osalta.

Kysyntä on muuttunut

Matkailuautojen myynti käynnistyi Suomessa 80-luvun loppupuolella. Muutokset myydyimpien korimallien suhteen voidaan jakaa myös vuosikymmeniin: Alkovimalliset matkailuautot hallitsivat markkinoita koko 90-luvun ja puoli-integroidut 2000-luvulla. Tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla retkeilyautot ovat vallanneet markkinoita puoli-integroiduilta malleilta.

Puoli-integroitujen osuus kokonaismyynnistä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 69 %:sta 53 %:iin. Samaan aikaan retkeilyautojen osuus on noussut 16 %:sta lähes 30 %:iin. Alkovimallien osuus kokonaismyynnistä laski vuonna 2019 kahdeksasta prosentista viiteen prosenttiin.

Viimeisten vuosien aikaan usea matkailuautovalmistaja on tuonut markkinoille edullisia integroituja autoja. Tämä näkyy myös tilastoissa: integroitujen osuus on noussut muutamalla prosenttiyksiköllä ollen nyt 11 %.

Suosituimmat pohjaratkaisut

Korimallien markkinaosuuksien muutosten lisäksi myös pohjaratkaisujen valinnoissa on tapahtunut muutoksia. Parivuode auton peräosan sivulla tai poikittain oli yleisin pohjaratkaisu 90-luvulta aina 2000-luvun puoliväliin, jolloin esiteltiin ensimmäiset erillisvuoderatkaisut. Kuluttajien tottuminen erillisvuodemalleihin vei aikansa. Nykyisin tämä pohjaratkaisu on yleisin. Rinnalle on kuitenkin noussut tällä vuosikymmenellä saarekevuoderatkaisu, joka eroaa perinteisestä parivuoteesta siinä, että vuode on sijoitettu auton peräosaan keskelle, jolloin siihen nousu ja poistuminen on helppoa.

Puoli-integroitujen kauppaan tuli melkoinen piristysruiske 2000-luvun lopulla istuinryhmään alaslaskettavan vuoteen myötä, joka on erinomainen tilaratkaisu perheille ja isovanhemmille lisävuodepaikkojen saamiseksi. Hyvää tässä ratkaisussa on se, että se ei vaikuta auton peräosan vuoderatkaisuihin.

Uusin suuntaus pohjaratkaisuissa on etuosan istuinryhmän vastakkain olevat sohvat, joka on erityisen suosittu tilaratkaisu nyt Keski-Euroopassa.

Matkailuautojen pohjaratkaisujen muutokset ovat vaikuttaneet myös autojen pituuksiin. Nykyisin yleisin puoli-integroitu auto on 7,0-7,5 metriä pitkä.

Retkeilyautot suosiossa

Keski-Euroopassa retkeilyautojen suosio on ollut suuri jo pitkään. Suomessa retkeilyautojen myyntimäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2019 on havaittavaissa myynnin kasvun tasaantumista. Nykyisin joka kolmas uusi matkailuauto on retkeilyauto. Suuren suosion takana on monia syitä: kompakti koko, käsiteltävyys, monikäyttöisyys ja vaihtoehto talouden ainoaksi ajoneuvoksi.

Vanien paluu

Retkeilyautojen suuri suosio Euroopassa on osoittanut kysynnän siirtymistä pienempiin yksiköihin. Vastauksena tähän matkailuautovalmistajat ovat ottaneet takaisin tuotantoon 2000-luvulla melkoisessa suosiossa olleen kapeamman matkailuautokorin. Matkailuautot, joiden leveys vaihtelee 212-220 cm:n välillä ja pituus on alle 7 m luokitellaan kuuluvaksi Van-segmenttiin. Leveydestä on tingitty noin 10 cm. Vuonna 2019 myytiin 49 kpl vaneja, joka oli yli kaksinkertainen määrä vuoden 2018 myyntiin nähden. Vuoden 2020 mallistoissa on nyt edellisvuotta enemmän vaneiksi luokiteltuja vaihtoehtoja.

Kiinnostus lisääntynyt integroituihin

Integroitujen autojen myynti on edustanut noin 10 %:a autojen kokonaismyynnistä. Viime vuosina valmistajat ovat tuoneet markkinoille perinteisiä integroituja edullisempia vaihtoehtoja, joka on lisännyt ostajien kiinnostusta integroituihin autoihin. Vuonna 2019 integroitujen osuus uusista matkailuautoista oli 11 %. Nähtäväksi jää kasvaako integroitujen matkailuautojen osuus kokonaismyynnistä.

Myynti käy Keski-Euroopassa

Matkailuautojen myynti käy hyvin myös monessa suuressa Keski-Euroopan maassa. Saksassa kasvuprosentti (tammi-syyskuu) oli 16 %, Espanjassa lähes 27 %, Ranskassa 2 % ja Italissa 0,4 %. Naapurimaassa Ruotsissa tilanne on murheellinen. Siellä on asetettu matkailuautoille kahteen otteeseen ”ilmastovero”, jonka vaikutus myynnin laskuun on ollut suuri (-42 %). Myös Norjassa matkailuautojen myynti kääntyi 14 %:n laskuun.

Mitä tulevaisuudessa?

Matkailuautojen alustavalmistajat ponnistelevat EU-tasoisten päästömääräyksien saavuttamiseksi. Vuoden 2020 mallistoihin suurin matkailuautoalustojen toimittaja, Fiat, julkaisi uudet versiot moottoreistaan, jotka täyttävät 1.9.2019 voimaan tulleet päästörajat. Ensimmäinen täyssähköinen matkailuauto (Iridium) on jo tuotannossa ja myös hybridiversio on esitelty. Muutos on pysyvää, mutta sen vauhti on arvoitus.

Artikkeliin liittyvät hakusanat: asuntoautomatkailuautoRekisteröinnit

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024