Suomi on matkailuautojen ykkösmaa!

Antti Siljamäki
30.11.2020
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Huolimatta siitä, että Suomi on Euroopan tasolla väkimäärältään pienehkö maa, matkailuautojen määrä per 10 000 asukasta Suomessa on Euroopan suurin. Naapurimaatkin (Ruotsi ja Norja) jäävät taakse.

Euroopan matkailuajoneuvovalmistajien etujärjestö The Caravanning Industry Association (CIVD) kerää ja julkaisee Euroopan laajuisesti toimialaa koskevia tilastoja 17 maan osalta. Mielenkiintoisimmat tilastot ovat maakohtaiset rekisteröintiluvut ja tässä jutussa käsittelyn kohteena olevat maakohtaiset kantatilastot.

Matkailuautoja yli 2,2 miljoonaa

CiVD:n tilastoinnissa mukana olevien maiden vuoden 2019 yhteenlaskettu matkailuautojen määrä oli 2206411 kappaletta.

Suomessa on 106 matkailuautoa 10 000 asukasta kohden, joka on suurin määrä Euroopassa. Ruotsissa autoja on 102 ja Norjassa 98 per 10000 asuakasta. Ehkä hieman yllättävää, että Saksa, jossa on lähes 600 000 matkailuautoa, on vasta sijalla 7. tässä tilastossa. Saksan ”sijaa” selittää yli 83 miljoonan väestön määrä.

Ruotsin matkailuautomyyntiä on hidastanut selvästi kesällä 2018 voimaan tullut veromuutos (Bonus-Malus), joka lisäsi matkailuauton omistajan vuotuisia kustannuksia merkittävästi.

Tanskan matkailuautojen myynnin kasvua on rajoittanut verotukselliset seikat. Tästä syystä maa on tässä tilastossa vasta sijalla 14.

Keskiarvon 48 per 10 000 asukasta luvun yläpuolelle sijoittuvat myös Ranksa (78), Sveitsi (76), Alankomaat (74) ja Saksa (71).

Matkailuvaunuja yli 3,4 miljoonaa

Matkailuvaunujen käyttöhistoria Euroopassa on selvästi matkailuautoja pidempi. Tämä näkyy selvästi vertailtaessa matkailuvaunujen määrää suhteessa matkailuautoihin: vaunuja on 1,2 miljoonaa enemmän.

Matkailuvaunujen määrä 10 000 asukasta kohden vertailussa Ruotsi on Euroopan ykkösmaa 279 yksiköllä. Toisena tilastossa on Alankomaat (248 kpl) ja kolmantena Norja 230 yksiköllä. Suomi on sijalla viisi 121 yksiköllä 10 000 asukasta kohden

Ruotsi on tunnettu karavaanarien keskuudessa vanhaksi matkailuvaunumaaksi, jossa vasta viimeisten 10 vuoden aikana matkailuautojen myynti on ollut vaunumyyntiä suurempi. Tanska on myös vanha matkailuvaunumaa ja sijoittuu tilastossa sijalle 4.

Tanska ja Iso-Britannia erottuvat tilastoissa siltä osin, että ne ovat vahvoja matkailuvaunumaita, joissa matkailuautojen määrä on vielä suhteellisen pieni.

Keskiarvon 74 per 10 000 asukasta luvun yläpuolelle matkailuvaunujen osalta sijoittuvat myös Saksa (84), Iso-Britannia (83) ja Ranska (81).

Suomi viidentenä yhteisvertailussa

Kun matkailuautojen ja -vaunujen määrät lasketaan yhteen, Ruotsissa on eniten matkailuajoneuvoja (381) 10 000 asukasta kohden. Tässä tilastossa Suomi (226) sijoittuu sijalle viisi. Edellä ovat Norja (328), Alankomaat (322) ja Tanska (232).

Pohjoismaat pärjäävät matkailuautojen kantatilastovertailussa hyvin. Matkailuajoneuvoharrastus on parhaimmillaan Pohjoismaiden runsaissa ja väljissä luontokohteissa. Ruotsissa ja Norjassa mökkikulttuuri ja niiden määrä asukasta kohden ei ole Suomen tasolla. Silti pärjäämme hyvin matkailuajoneuvojen määrävertailussa kuten edellä olevat luvut kertovat.

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024