Terveisiä vuosikokouksesta 30.3.2021

Mika Jokinen
1.4.2021
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:
Matkailuajoneuvotuojat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, sekä vahvistettiin yhdistykselle uudet säännöt.
Tärkeä tehtävä

Matkailuajoneuvotuojat ry on vahva toimija. Se on yhdistyksenä hyvin hoidettu ja sen edustuksellisuus toimialalla on vahva.

Yhdistyksen keskeisimpiä tavoitteita on tukea matkailuajoneuvojen kauppaa ja löytää uusia kohderyhmiä ostajiksi. Tavoitteena on lisätä tunnettuutta ja edistää myönteistä mielikuvaa toimialasta. Yhdistyksellä on toimialalla kattava edustuksellisuus ja sillä on tärkeä tehtävä toimia koko matkailuajoneuvolan kokoavana voimana ja edunvalvojana. Yhdistys mm. tiedottaa, laatii tilastoja, seuraa viranomaisohjeistusta ja ottaa kantaa eurooppalaisen lainsäädännön soveltamiseen Suomessa. Yhdistys tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Suomessa, pohjoismaissa ja koko Euroopassa. Se toimittaa Suomesta tietoja mm. eurooppalaiselle European Caravan Federation -järjestölle.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n pitkäaikaisena tavoitteena on luoda Suomessa kiinnostusta matkailuajoneuvoihin ja koko toimialaa kohtaan, sekä lisätä ihmisten kiinnostusta harrastukseen ja koko toimialaan.

Vuosi 2020 oli toimialalle kokonaisuudessaan hyvä

Matkailuajoneuvotuojat ry:n ja sen jäsenten arkea leimasi vuonna 2020 Covid-19 -koronaviruspandemia. Sen vaikutuksilta ei välttynyt kukaan, eikä mikään toimiala. Vuoden 2020 lopulla voitiin kuitenkin todeta, että kiinnostus matkailuajoneuvoihin oli vain lisääntynyt ja toimialalle oli saatu paljon uusia harrastajia kotimaanmatkailun ja ajoneuvomatkailun kasvun myötä. Matkailuajoneuvokanta jatkoi kasvuaan.

Yhdistys seurasi ja valvoi jäsenten etuja ja teki monenlaista viranomaisyhteistyötä. Yhdistyksen vahvuus ovat sen jäsenet ja iso edustuksellisuus toimialalla. Jäsenyrityksistä ja -yhteisöistä löytyy kaikki se tieto ja taito, jota tarvitaan toimialan ajoneuvokaupan ja yritystoiminnan edunvalvontaan monesta eri näkökulmasta. Yhdistys tekee yhteistyötä myös ECF:n (European Caravan Federation) ja CIVD:n (Caravaning Industrie Verband), sekä luonnollisesti kaikkien merkittävien alan suomalaisten toimijoiden kanssa.

Matkailuajoneuvotuojat ry osallistuu messujen suunnitteluun ja toteutukseen monella tavalla. Yhdistys osallistuu erilaisiin suunnittelutapaamisiin, sekä yhteistyö- ja päätöskokouksiin. Covid-19 -koronavirusepidemia oli vuonna 2020 myrkkyä messutoiminnalle. Caravan 2020 -messut Helsingissä järjestettiin ihan normaalisti, mutta maaliskuussa 2020 kaikki muuttui.

Yhteistyöverkostot

Laajan edustuksellisuuden johdosta yhdistyksellä ja sen jäsenillä on laajat yhteistyöverkostot ja kontaktit, joita voidaan tarpeen mukaan kutsua kokoon käsittelemään ja/tai valmistelemaan erilaisia asioita. Laaja edustuksellisuus takaa vaikuttavuuden ja tietoon perustuvan asioiden tarkastelun esim. lausuntoja ja kannanottoja valmisteltaessa. Matkailuajoneuvotuojat ry hoiti vuonna 2020 erilaisia yhteistyökumppanuuuksia ja verkostoja toimialalla, sekä edisti hyvää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Yhteistyö ja suhdetoiminta viranomaisten, päättäjien, sekä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa edistivät koko toimialan myönteistä kehitystä.

Yhdistyksen jäseneksi ei hyväksytä ketä vaan

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenliiketarra kertoo asiakkaille, että yritys toimii yhdistyksen jäsenyrityksenä vastuullisesti ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Se osoittaa, että yhdistys kuuluu toimialan kattojärjestöön ja on osa suurempaa toimialan yhteisöä. Jäsenyyden merkiksi jäsenliikkeet voivat kiinnittää jäsenliiketarran näkyvälle paikalle yrityksensä ulko-oveen tai sen läheisyyteen Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja käyttäydyttävä liiketoiminnassaan jäsenen arvolle sopivalla tavalla.

2021

Matkailuajoneuvotuojat ry:n tulevaisuus näyttää valoisalta! Matkailuajoneuvojen kysyntä jatkaa kasvuaan ja toimialalle saadaan jatkuvasti uusia harrastajia. Yhdistyksen pitkäaikaisena tavoitteena on edelleen lisätä kiinnostusta matkailuajoneuvoihin, hoitaa toimialan verkostoja ja yhteistyösuhteita, sekä valvoa toimialan etua.

Yhdistyksen hallitus

Matkailuajoneuvotuojat ry:n hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jan Feodoroff Erwin Hymer Group Suomesta ja Heikki Parkkinen Rinta-Joupin Autoliikkeestä. Hallituksessa jatkavat Tanja Saarnio TC Vehiclesta, Jari Taskula Kehä Caravan Tukusta, sekä hallituksen puheenjohtaja Tom Sågbom New Viewistä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Karo Kivinen K&K Kiviseltä ja Marko Niskanen Best-Caravanilta.

Yhteystiedot

Vuonna 2021 yhdistys mm. tiedottaa, laatii tilastoja, seuraa viranomaisohjeistusta ja ottaa kantaa eurooppalaisen lainsäädännön soveltamiseen Suomessa. Yhdistys tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Suomessa, pohjoismaissa ja koko Euroopassa. Se toimittaa kv-yhteistyönä Suomesta tietoja mm. eurooppalaiselle European Caravan Federation – järjestölle. Tavoitteena on saada yhdistykseen uusia jäseniä ja säilyttää nykyiset.

Yhdistykselle päätettiin uudet säännöt

Sääntöuudistus oli tärkeä, sillä yhdistyksen säännöt olivat jo vanhat, eivätkä enää palvelleet yhdistyksen tarpeita. Uudistus edistää uusien jäsenten hankintaa ja jäsenpitoa, sekä lisää edelleen järjestön edunvalvonnan näkökulmasta tärkeää edustuksellisuutta. Verkottuminen alan toimijoiden kanssa onkin vuonna 2021 tekemisen keskiössä.

Lisätietoja yhdistyksestä

Lisätietoja:

Mika Jokinen, toiminnanjohtaja
Matkailuajoneuvotuojat ry

Artikkeliin liittyvät hakusanat: 2021MATtiedotevuosikokous

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024