Vaunujen katsastusvelvollisuus jatkuu

Toimitus
20.12.2019
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Matkailuvaunut ovat ajoneuvolain mukaan perävaunuja, jotka kuuluvat joko luokkaan 01 (alle 750 kg)  tai luokkaan 02 (yli 750 kg, enintään 3500 kg).

Vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti muutosta 02-perävaunujen katsastusvelvollisuudesta luopumista, koska EU:n katsastusdirektiivi ei edellytä O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusta.

Vuoden 2019 aikana saatujen lausuntojen jälkeen valtioneuvosto antoi 19.12.2019 asetuksen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta. Asetus tulee voimaan 14.5.2020. Voimaan tullessaan asetus kumoaa ja korvaa voimassa olevan asetuksen. Asetus on osa katsastuslainsäädännön uudistamisen toista vaihetta.

Matkailuvaunut on katsastettava myös jatkossa

Toukokuussa 2020 voimaan tulevan asetuksen mukaan O2-luokan perävaunujen  määräaikaiskatsastuksesta ei luovuta, vaikka tämä vaihtoehto oli esillä ensimmäisellä lausuntokierroksella olleessa ehdotuksessa. O2-luokan perävaunut on edelleen katsastettava kahden vuoden välein.

Asetuksen myötä luovutaan säännöstä, joka koskee O2-luokan perävaunujen myöhästynyttä katsastusta. Aiemmin tammi-huhtikuulle myöhästyneen katsastuksen katsastusvuodeksi on merkitty edellinen kalenterivuosi. Jatkossa merkintä tulee katsastusajankohdan mukaan.

>> Katsastuslainsäädännön uudistamisen toinen vaihe
Artikkeliin liittyvät hakusanat: asuntovaunukatsastusmatkailluvaunu

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024