Yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomessa toimivat matkailuajoneuvojen ja niiden tarvikkeiden ja varusteiden valmistajat ja pääedustajat matkailuajoneuvojen kehittämiseksi ja niiden käytön edistämiseksi.

Tarkoitus on myös valvoa ja ajaa tasaveroisesti kaikkien jäsenten yhteisiä ja yleisiä etuja kaikissa muissa kysymyksissä paitsi niissä, jotka koskevat työnantajan ja työntekijän välisiä suhteita, sekä kaikin keinoin edistää liikenne- ja käyttöturvallisuutta matkailuajoneuvojen osalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • valvoo epäkohtia ja puutteita, jotka vaarantavat matkailuajoneuvo-alan tervettä kehitystä tehden ao. viranomaisille ja alan muille järjestöille ehdotuksia ja suosituksia epäkohtien korjaamiseksi,
  • järjestää vuosittain alan messut
  • järjestää jäsenistölle koulutusta ja neuvottelupäivät
  • osallistuu ammattikoulutuksen järjestämiseen
  • valitsee keskuudestaan Vuoden Matkailuajoneuvokauppiaan
  • suosittelee ja pyrkii valvomaan, että matkailuajoneuvokaupan alalla noudatetaan lojaalia kilpailua ja hyviä kauppiastapoja,
  • tiedottaa alan tuotteista ja niiden käyttömahdollisuuksista ja valistaa oikeasta ja turvallisesta käytöstä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä, osallistumalla niihin ja harjoittamalla julkaisutoimintaa,
  • voi laatia matkailuajoneuvoja, niiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä koskevia suosituksia ja saattaa ne myös ao. viranomaisten, erilaisten järjestöjen, vähittäiskauppiaiden, korjaajien ja käyttäjien tietoon,
  • pitää yllä tarpeellista kosketusta muihin matkailuajoneuvoista tai niiden käytöstä kiinnostuneisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
  • ryhtyy muihin samantapaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät ja vahvistavat alan kehitystä.

MAT on jäsenenä alan eurooppalaisessa kattojärjestössä ECF:ssä (European Caravan Federation)

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2019