Yli 3,5 tn matkailuautojen maksiminopeus nousee

Antti Siljamäki
18.5.2020
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Traficom on ottanut huomioon MAT:n ja SF-Caravan ry:n pyytämät poikkeukset tekemässään määräyksessä ”Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset” liittyen uuteen 1.6.2020 voimaan tulevaan tieliikennelakiin.

Yli 3,5 tonnin matkailuauton maksiminopeus nousee 1.6.2020 alkaen 80 km/h:sta 100 km/h mikäli se täyttää linja-auton 100 km/h määritykset.

Linja-auto voidaan hyväksyä käytettäväksi enintään nopeudella 100 km/h, jos siinä on:

1) lukkiutumattomat jarrut;
2) vähintään 100 km/h nopeudelle ilman käyttöjakson aikarajoitusta hyväksytyt renkaat;
3) moottoritehon ja tiellä sallitun enimmäismassan suhde vähintään 11 kW/t;
4) pääntuki ja E-säännön 16 muutossarjan 06 tai uudemman muutossarjan mukainen turvavyö kaikilla istumapaikoilla;
5) takaapäin suojattu kuljettajan paikka;
6) mahdollisuus matkatavaroiden kiinnittämiselle tai sijoittamiselle siten, että niistä ei aiheudu vaaraa;
7) ajopiirturilla varustetussa autossa ajopiirturi, jonka mitta-alue ulottuu vähintään nopeuteen 125 km/h;
8) auton takana mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen pyöreä kilpi, jonka halkaisija on 240 mm ja johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty luku 100.

Edellisen kappaleen 5 ja 8 luetelmakohtaa ei sovelleta tieliikennelain liitteen 5.1 taulukon kohdassa o tarkoitettuun matkailuautoon.

Yllä olevaan lauseeseen Traficomin juristin lisäselvennys:

Nopeudelle 100 km/h hyväksyttyjä linja-autoja ja matkailuautoja koskevista vaatimuksista määrätään siis autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annetun määräyksen (automääräys) kohdassa 3.19 sekä ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun määräyksen (käyttömääräys) kohdassa 5.

Molempien kohtien ensimmäisen kappaleen luetelmakohdassa 7 tarkoitetaan, että ajopiirturia koskevat vaatimukset koskevat vain niitä ajoneuvoja, joissa ajopiirturi vaaditaan. Tämän takia kohtien toisen kappaleen matkailuautoa koskevissa poikkeuksissa mainitaan vain luetelmakohdat 5 ja 8.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2020 ensimmäistä kertaa käyttöön otettu linja-auto ja tieliikennelain liitteen 5.1 taulukon kohdassa o tarkoitettu matkailuauto voidaan hyväksyä käytettäväksi nopeudella 100 km/h, jos sen osoitetaan täyttävän ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun määräyksen TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019 5 kohdan määräykset.

Rekisteriotteet

Tieto siitä, että ajoneuvo on hyväksytty edellä tässä kohdassa määrätyn mukaisesti, merkitään rekisteriin. Traficom on julkaissut 20.5.2020 tiedotteen alle ja yli 3,5 tn matkailuautojen nopeusmuutosten merkitsemisestä rekisteriotteeseen.

Yli 3500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on lähtökohtaisesti 80 km/h. Jos nykyaikaisessa matkailuautossa on lukkiutumattomat jarrut sekä turvavyöt ja istuimien pääntuet kaikilla ajon aikana käytettävillä istuimilla voi matkailuauton nopeus olla myös 100 km/h. Turvavarusteiden olemassaolo on todettava muutos- tai rekisteröintikatsastuksessa ja nopeudesta tehdään auton rekisteritietoihin merkintä. Muutoskatsastuksen hinta vaihtelee katsastusyrittäjittäin. Keskihinta lienee 50-60 euroa.

Enintään 3500 kg matkailuautojen rekisteröintitodistuksella voi vielä 1.6.2020 jälkeenkin näkyä erikoisehto, jossa on ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Näiltä ajoneuvoilta poistetaan merkinnät kesäkuun aikana. Tämän jälkeen ajoneuvolle voi tulostaa uuden teknisen osan maksutta Oma asiointi -palvelustamme tai rekisteröivältä katsastustoimipaikalta.

Traficom suosittelee nykyisten suurinta sallittua nopeutta osoittavan tarran poistamista sekaannusten välttämiseksi.

Artikkeliin liittyvät hakusanat: asuntoautomatkailuautonopeus

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024