Karavaanarin ajokortit

Toimitus
7.5.2019
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Matkailuajoneuvoharrastuksen aloittamista suunnitteleva törmää jossain vaiheessa hankintaa miettiessään ajokorttiasioihin: millä kortilla saa ajaa mitäkin matkailuajoneuvoa. Tässä lyhyt ABC-oppimäärä tärkeimmistä karavaanariharrastukseen liittyvistä ajokorttiasioista.

B-kortti (henkilöauto)

Henkilöautokortilla voit ajaa enintään 3500 kg painoista matkailuautoa, joita ovat myös retkeilyautot tai vetää vaunuyhdistelmää, jonka yhteenlaskettu kokonaismassa ei ylitä 3500 kiloa.

Ajoneuvon kokonaismassat selviävät rekisteriotteesta. Vaunuyhdistelmien osalta on siis laskettava yhteen vetoauton ja vaunun kokonaismassa ja ne eivät saa ylittää 3500 kiloa B-kortilla ajettaessa.

B/96-kevyt yhdistelmä ajokortti (B+)

Vetoautona on henkilöautokortilla ajettava ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 kg) ja perävaununa kokonaismassaltaan yli 750 kg painava perävaunu, mutta kokonaismassa yhdistelmässä on enintään 4250 kg. Tämä korttivaihtoehto kannattaa korvata BE-kortilla, jos on tarvetta yli 4250 kg ajoneuvoyhdistelmille.

BE-kortti (pikku-E)

BE-kortin sai suuri määrä suomalaisia ”leimaverolla” aikanaan 90-luvulla tehdyssä ajokorttimuutoksessa Nykyisin kortin saa suorittamalla teoria- ja ajokokeen. Kustannus on noin 150 € euroa.

BE kortilla voit kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoauto on B-luokan ajoneuvo (kokonaismassa max. 3500 kg) ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja enintään 3500 kg. Yhdistelmän kokonaismassa voi olla siis enintään 7000 kg. Tämä riittänee useimmissa auto- ja vaunuyhdistelmävaihtoehdoissa.

C-kortti (kuorma-autokortti)

C-kortti on perinteinen monelle autoilevalle. Sillä voit ajaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg, esimerkiksi matkailuauto. C-kortin mielenkiintoisin piirre on siinä, että sillä voit ajaa yhdistelmää, jossa vetoauto on yli 3500 kg, mutta hinattava ajoneuvo vain enintään 750 kg.

Mikäli kytket yli 3500 kg kokonaismassaiseen matkailuautoon esimerkiksi trailerin, jonka kokonaismassa on yli 750 kg, tarvitset vähintään C1E-kortin (kts. alla).

C1-kortti

C1-luokan ajokortista on kehittymässä hyvä vaihtoehto yli 3500 kg painavan matkailuauton omistajille. Joulukuussa 2018 voimaan tulleen uuden ajokorttiasetuksen myötä kortin hankintakustannukset laskivat roimasti , koska aiemman 9 tunnin teoria sijaan teoriaopetusta on nykyään vain 2 tuntia ja ajo-opetusta 3 tuntia aiemman viiden tunnin sijaan. Kortin kustannus on 500-700 euroa viranomaismaksuineen.

C1 kortilla voit ajaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg mutta enintään 7500 kg. Tällä kortilla voit ajaa myös ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoauto painaa yli 3500 kg ja hinattava ajoneuvo enintään 750 kg. Mikäli hinattava ajoneuvo painaa yli 750 kg, tarvitse alla esitellyn C1E-kortin.

C1E-kortti

C1E-kortti eroaa yllä esitetystä C1-kortista siinä, että se mahdollistaa yli 3500 kg painoisen ajoneuvon kuljettamisen lisäksi sellaisen yhdistelmän kuljettamisen, jossa hinattava ajoneuvo on yli 750 painoinen. Yhdistelmä saa painaa yhteensä 12000 kg.

Lisäksi C1E-kortilla voi ajaa yhdistelmää, jossa vetoauto on alle 3500 kg (B-kortti), mutta hinattava ajoneuvo on yli 3500 kg. Tässäkin tapauksessa yhdistelmä saa painaa enintään 12000 kg.

Ajokorttiasia paperilla, kytkentämassa tien päällä

Karavaanarin ajokorttiasioissa on pidettävä mielessä KAKSI eri asiaa: ajo-oikeuteen (ajokorttiluokka) vaikuttavat asiat katsotaan kirjoituspöydällä papereista (rekisteriotteet) ja kytkentämassat katsotaan tien päällä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän todellisina painoina.

Tämän yhdistelmän ajokorttivaatimus olisi BE, mutta yhdistelmä on epäkelpo, koska auton vetopaino (1500 kg) ei riitä 1876 kg omamassaiselle vaunulle.

Esimerkki kytkentämassasta: Mikäli mietit matkailuvaunun hankintaa, mutta vaunun kokonaismassa ylittää vetoautosi ilmoitetun maksimipainon (esim. 1800 kg), voit silti hankkia vaunun sillä edellytyksellä, että lastattuna perävaunun kokonaispaino ei ylitä tien päällä sitä painoa mitä autollasi saa vetää. Vaunun rekisteriotteessa voi siis lukea kokonaispaino 2000 kg, mutta vaunu lastattuna painaa ”vain” 1800 kg. Yhdistelmä on laillinen ja voit vetää sitä em. autollasi mikäli ajokorttiluokkasi on vähintään BE tai ABE, joka oikeuttaa yli 3500 kg yhdistelmän kuljettamisen.

Tutki siis tarkkaan matkailuvaunun kokonaismassan ja massa ajokunnossa lukujen erotus. Massa ajokunnossa on vaunun paino ilman omia tavaroita.

Ajokortteja on moneksi, kuten yllä olevasta käy ilmi. Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenliikkeissä saat tietoa ajokorttiasioista tulevaan hankintaasi liittyen.

Lämmin kiitos tekstisisällön yksityiskohtien tarkastamisesta SF-Caravan ry:n liikenneasioiden asiantuntija Jiri Kattelukselle.


Artikkelin on alun perin toimittanut Antti Siljamäki

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024