Liikennekäytöstäpoistot suosittuja

Antti Siljamäki
26.3.2020
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Teimme kyselyn alkuvuonna matkailuautojen liikenteessäoloon liittyen. Kysyimme käyttäjiltä kuinka usein liikennekäytöstäpoistoa- ja ottoa hyödynnetään. Lisäksi kysyimme, kuinka monta päivää matkailuauto on keskimäärin vuodessa liikenteessä.

Suomessa liikennekäytöstäpoisto on järjestetty naapurimaata Ruotsia käyttäjäystävällisemmin. Meillä poisto astuu poistopäivää seuraavana päivänä voimaan. Ruotsissa liikennekäytöstäpoisto huomioidaan vasta 15 päivän omavastuuajan jälkeen. Neuvottelut viranomaisten kanssa ovat tuottamassa tulosta: omavastuuaika laskee tämän hetkisen tiedon mukaan neljään päivään 1.3.2021 alkaen.

Lähes kolmannes aina liikennekäytössä

Kyselyymme vastasi 442 henkilöä. Tulosten mukaan 49 % hyödyntää liikennekäytöstä poiston mahdollisuutta aina, 24 % joskus ja 27 % ei tee hyödynnä mahdollisuutta. Vastaajista 27 %  ei hyödynnä poistomahdollisuutta lainkaan, eli ajoneuvo on liikennekäytössä ympäri vuoden.

Lähes ympärivuotinen käyttö yleistä

Lähes puolet vastaajista ilmoittaa matkailuauton olevan liikenteessä enintään puolivuotta ja hieman yli puolet 7-12 kuukautta. Vastaajista 27 % ilmoitti pitävänsä ajoneuvon liikenteessä ympäri vuoden, 13 % pitää ajoneuvoa liikenteessä seitsemän kuukautta, 4 % kahdeksan kuukautta ja 7 % 9-11 kuukautta. Ehkä hieman yllättävä tieto oli se, että 12 % vastaajista pitää matkailuautoaan liikenteessä vain kolme kuukautta.

Huom! Kysely tehtiin ennen koronavirusepidemian johdosta asetettuja kokoontumis- liikkumis- ja leirintärajoituksia. Kuluvan vuonna liikennekäytöstäpoistopäivien määrä on varmasti normaali vuosia suurempi.

>> Matkailuajoneuvon käyttö talvella

 

Artikkeliin liittyvät hakusanat: asuntoautomatkailuautoTraficom

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024